Update Corona 05/2020

Eindelijk  is het zover ….
Vanaf woensdag 20 mei wordt de werking van de Hasseltse Hondenschool opnieuw geactiveerd met de discipline gehoorzaamheid. (Info gehoorzaamheid)
De herstart van de club is aan strenge regels onderworpen, opgelegd door de nationale veiligheidsraad, de KKUSH en de stad Hasselt.

Even een opsomming van de voornaamste regels die voor onze club van toepassing zijn

 1. Prioritair wat betreft de inhoud van de training in deze startfase
  a. veiligheid en hygiëne
  b. socialisatie
  c. gehoorzaamheid
 2. Alle lessen gaan door in open lucht
 3. Afstand tussen de geleiders tijdens de lessen : minimaal 1,5 m
 4. Afstand tot de instructeurs : 1,5 m
 5. Maximaal 10 geleiders per klas, minimum 10 m tussen elke klas indien meerdere klassen op 1 terrein
 6. Maximaal  20 geleiders + 1 instructeur per klas aanwezig op het terrein ongeacht het terreinoppervlak van de club
 7. De instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst.
  Uitzonderingen toegestaan voor agility en flyball omwille van het gewicht en de hoeveelheid aan
  toestellen.
 8. Mondmaskers voor de geleiders verplicht
 9. De apporteervoorwerpen zijn eigendom van de geleiders en mogen alleen door hem/haar worden gebruikt.
  Uitzondering toegestaan voor jacht (dummy’s) en flyball (tennisballen). De personen die deze apporteervoorwerpen hanteren dragen verplicht handschoenen.
 10. Indien een chip moet worden gelezen gebeurt dit enkel door de geleider
 11. Wanneer tijdens een trainingsoefening de minimumafstand tussen de geleiders/instructeurs niet kan worden gegarandeerd/gerespecteerd, zullen handschoenen en mondmasker worden gedragen.
 12. Handschoenen en mondmaskers zijn verplicht mee te brengen door de geleiders zelf

 

Wat betreft de kantine en de sanitaire voorzieningen

 1. De kantine blijft gesloten. Er kan en zal onder geen enkel beding drank worden geschonken.
 2. De toiletten kunnen enkel worden gebruikt door de instructeurs en bestuursleden. Slechts één persoon gelijktijdig. Water, zeep en papieren handdoekjes zullen beschikbaar zijn.
 3. De gebruiker van de toiletten zal na ieder gebruik het toilet, de deurklinken en kranen  ontsmetten met de door de club ter beschikking gestelde ontsmettingsmiddelen.
 4. Na beëindiging van de lessen zal één lid van de betreffende discipline nogmaals de toiletten, de deurklinken en lichtknoppen een ontsmettingsbeurt geven.

Wat betreft de parking

 1. De voertuigen moeten minimaal 3 meter van elkaar geparkeerd worden tenzij ze achter elkaar staan. Eén lid van de discipline die op dat moment actief is zal op het parkeergebeuren toezicht houden.
 2. Te vroeg gekomen? geleiders wachten in de auto op de parking, niet op het terrein

 

Wat betreft de terreinen

 1. Er wordt geen publiek toegelaten tijdens de trainingen.
 2. De geleider komt alleen of indien toch begeleid wacht de partner in de auto tot het einde van de les.

 

Verder …

De geleiders komen ten vroegste 5 min. voor aanvang van de training ter plaatse; na de
training vertrekt iedereen onmiddellijk terug naar huis.
Tussen elke trainingssessie is een kwartier pauze voorzien om de wissel tussen vertrekkende en aankomende geleiders te vergemakkelijken en veilig te laten verlopen.
De agilitytoestellen dienen na elke trainingssessie ontsmet te worden. Idem voor de box en hordes van de flyball.
De tennisballen moeten na elke trainingssessie vervangen worden en na de lessen een grondige wasbeurt krijgen. Idem wat betreft de dummy’s van de jacht.
Het bestuur stelt de nodige ontsmettingsmiddelen hiertoe ter beschikking.

Wat betreft de opvolging van de opgelegde regels zijn we genoodzaakt zeer strikt en streng zijn.
Geleiders en/of instructeurs die zich niet aan de regelgeving houden zullen verzocht worden de training te verlaten.
De politie heeft sinds de start van de covid 19-crisis dagelijks één of meerdere controles uitgevoerd op
de club. Er werd aangekondigd deze controles nog verder te zullen opvoeren. Individuele boetes
opgelegd aan geleiders, instructeurs of zelfs bestuursleden die zich niet aan de regelgeving hielden,
zullen niet gedragen worden door de club maar ten laste blijven van diegene die in de fout ging.
Er werden verschillende informatieborden geplaatst om iedereen te herinneren aan de voornaamste
regels.
Tot slot … iedereen die zich ziek voelt blijft thuis
Nog even de startdata  per discipline …

 1. Gehoorzaamheid : woensdag 20 mei – de lagere klassen (prépups – pups – A-klas)
  : zaterdag 23 mei  – hogere klassen (B-klas – C-klas – debutanten)
 2. Flyball : zondag 24 mei (voorlopig enkel training op zondag)
 3. Jacht Retrievers : dinsdag 26 mei
 4. Jacht Staande Honden : donderdag 28 mei
 5. Agility : vrijdag 29 mei (voorlopig enkel training op vrijdag)
 6. Schapendrijven : zaterdag 13 juni
 7. Onderhoudsklas : voorlopig nog geen heropstart

De exacte trainingsuren per discipline zullen verder gecommuniceerd worden door de verschillende disciplineverantwoordelijken.
Namens het bestuur wens ik iedereen veel succes.
De instructeurs hebben een enorm werk verzet om dit alles mogelijk te maken en gezond en veilig
voor iedereen te laten verlopen.
Alvast bedankt voor jullie begrip en geduld
Het bestuur.