Corona update 01/2021

Ingevolge de huidige corona-maatregelen uitgevaardigd door de crisiscel van de Federale Overheid kan de Hasseltse Hondenschool momenteel slechts een beperkt aanbod aanbieden.
Voor meer info kan u steeds terecht bij de hoofdinstructeur van elke discipline of via email op info@hondenschool.be
Zodra enige verandering komt in de corona-maatregelen zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd.