Wij gaan verhuizen in 2018!

verhuis1

In de loop van 2018 zal de Hasseltse Hondenschool haar vertrouwde terreinen verlaten en verhuizen naar onze nieuwe locatie in de Pietelbeekstraat in Hasselt op amper 500 m vogelvlucht van de huidige locatie.

De geschreven pers heeft hierover reeds bericht in HBvL van 15 november 2017.

De stad Hasselt zal samen met de club sterk investeren in de renovatie van de kantine en de terreinen.

De betrachting van de Raad van Bestuur van de Hasseltse Hondenschool als ook van de stad Hasselt is om alle disciplines te behouden en over te brengen naar de nieuwe site of omgeving.

Momenteel worden de plannen nog verder uitgewerkt.

Wij trachten uiteraard de verhuis te laten gebeuren zonder of, indien niet anders mogelijk, met een zo beperkt mogelijke impact voor onze leden.

Voor meer info kan u ook steeds terecht in de kantine van onze club.

Zodra de exacte verhuisdatum bekend is, zal hierover verder gecommuniceerd worden.

Wij danken u voor uw begrip.

Namens de Raad van Bestuur
Luc Zeuwts
Voorzitter Hasseltse Hondenschool