Inschrijvingen Hasseltse Hondenschool

Het lidgeld binnen de Hasseltse Hondenschool bedraagt 85,00 EUR voor de 1ste geleider en 45,00 EUR voor elke volgende geleider, allen verblijvend op hetzelfde adres en dit ongeacht het aantal ingeschreven honden, ongeacht het aantal disciplines waaraan men wil deelnemen, ongeacht het aantal dagen in de week dat men traint.

Het lidgeld is geldig voor een jaar.

Bij het afleveren van de lidkaart wordt ook aan elk lid een sportattest bestemd voor de mutualiteit afgeleverd.