Corona update 01/2021

Ingevolge de huidige corona-maatregelen uitgevaardigd door de crisiscel van de Federale Overheid kan de Hasseltse Hondenschool momenteel slechts een beperkt aanbod aanbieden.
Voor meer info kan u steeds terecht bij de hoofdinstructeur van elke discipline of via email op info@hondenschool.be
Zodra enige verandering komt in de corona-maatregelen zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd.

 » Lees meer over: Corona update 01/2021

Update Corona 05/2020

Eindelijk  is het zover ….
Vanaf woensdag 20 mei wordt de werking van de Hasseltse Hondenschool opnieuw geactiveerd met de discipline gehoorzaamheid. (Info gehoorzaamheid)
De herstart van de club is aan strenge regels onderworpen, opgelegd door de nationale veiligheidsraad, de KKUSH en de stad Hasselt.

Even een opsomming van de voornaamste regels die voor onze club van toepassing zijn

  1. Prioritair wat betreft de inhoud van de training in deze startfase
    a.

 » Lees meer over: Update Corona 05/2020